Nuostatai (2017)

I-ojo VISAGINO PUSMARATONIO
N U O S T A T A I (2017)

I. BENDROJI DALIS

VšĮ Bėgimo klubas kartu su partneriais: Visagino savivaldybe, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija ir Šuklino olimpiniu sporto klubu rengia Visagino Pusmaratonį.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Gausinti masinių renginių kiekį Visagino mieste.
 2. Didinti Visagino savivaldybės gyventojų aktyvumą, populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Utenos apskrityje.
 3. Skatinti kaimyninių šalių domėjimąsi Lietuva.
 4. Išsiaiškinti ir apdovanoti varžybų nugalėtojus ir prizininkus, gausiausiai dalyvaujančią organizaciją.

III. NUOTOLIAI

Renginio metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

 • 21 km 98 m (Pusmaratonis);
 • 10 km;
 • 5 km;
 • 1 km;
 • 400 m.

IV. LAIKO LIMITAS

Pusmaratonio ir 10 km – 3 val.
5 km – 1 val.
1 km rungties dalyviams laikas nefiksuojamas
400 m rungties dalyviams laikas nefiksuojamas

Varžybų dieną 15:00 val. laiko matavimas bus sustabdytas ir laikas nebus fiksuojamas. 15:00 val. bus atidarytos miesto gatvės, ir už bėgikų saugumą Pusmaratonio trasoje organizatoriai nebeatsakys.

V. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS

Varžybų starto ir susirinkimo vieta: Parko g. 2, Visagine (Centriniame stadione)
Varžybų data: 2017 m. balandžio mėn. 1 d.

Startai:

 • 11:00 val. – 5 km startas.
 • 12:00 val. – 10 km ir Pusmaratonio startas.
 • 12:30 val. – 1 km startas (miesto stadione).

Pasibaigus 1 km bėgimui bus duotas (duoti) startas 400 m (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus).

VI. DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys žmonės, užpildę dalyvio registracijos formą. Bėgimo dalyviai turi būti pasitikrinę sveikatą ir tai patvirtina registracijos metu.
  Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to bėgimo organizatoriams nereikšti jokių pretenzijų.
  Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
 2. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
 3. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas į renginį savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 4. Varžybų dalyvių amžiaus grupės:

Pusmaratonis:

VYRAI (V) MOTERYS (M) GIMIMO METAI
Vaikinai (V20) Merginos (M20) 1997 ir jaunesni
Vyrai (VE) Moterys (ME) 1968 – 1996
Veteranai (VET) Veteranės (VET) 1967 ir vyresni

Pusės maratono rungtyje gali dalyvauti asmenys, gimę ne vėliau kaip 2001 metais.

10 km ir 5 km:
10 km ir 5 km rungtyse pagal amžiaus grupes bėgikai nebus skirstomi. Šiose rungtyse gali dalyvauti asmenys, gimę ne vėliau kaip 2003 metais.

1 km:
1 km rungtyje dalyvauja bėgikai, gimę 2004– 2006 m.

400 m:
400 m rungtyje dalyvauja bėgikai, gimę 2007 m. ir jaunesni.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Esant tokiam atvejui dalyvis bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 3. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 4. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidę šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 5. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.
 6. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino numerį, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
 7. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 8. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų organizatoriams ne vėliau kaip per 20 min po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 20 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (varžybų organizatorius, vyr. teisėjas, LBMA atstovas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

 1. Pusmaratonio trasoje bus įrengti maitinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinamas vanduo ir vaisiai. Viso bus įrengti 3 maitinimo punktai.

IX. APDOVANOJIMAI

Pusmaratonio nugalėtojai bei prizininkai bus nustatomi tarp vyrų ir moterų pagal numatytas amžiaus grupes. Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti atminimo prizais ir taurėmis. Visi bėgimo dalyviai, sėkmingai įveikę trasą gaus po atminimo medalį.

10 km ir 5 km rungtyse bus apdovanojama po 6 greičiausius abiejų lyčių bėgikus.
Visi bėgimo dalyviai, sėkmingai įveikę trasą gaus po atminimo medalį.

1 km ir 400 m rungtyse bus apdovanojama po 6 greičiausius abiejų lyčių dalyvius.
Visi bėgimo dalyviai, sėkmingai įveikę trasą gaus po atminimo medalį.

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

Iki 02.28 03.01-03.29
(23:59 val.)
04.01
Varžybų dieną iki 11:30 val.
Pusmaratonio 21,098 km 6 EUR 8 EUR 15 EUR
10 km 5 EUR 7 EUR 12 EUR
5 km 4 EUR 6 EUR 10 EUR
1 km Nemokamai Nemokamai Registracija nevykdoma
400 m Nemokamai Nemokamai Registracija nevykdoma

Pastabos:

 1. 1 km ir 400 m rungties dalyviams starto mokesčio nėra, bet internetinė registracija privaloma iki 2017 kovo 29 d. Varžybų dieną registracija nebus vykdoma.
 2. Dalyvio starto mokestis pervedamas į VšĮ Bėgimo klubas atsiskaitomąją sąskaitą: LT04 7300 0101 5104 8578 Swedbank banke.
 3. Pavedime BŪTINAI nurodykite savo VARDĄ, PAVARDĘ ir NUOTOLĮ, kurį pasirinkote.
 4. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
 5. Registruotiems VšĮ Bėgimo klubas nariams taikoma nuolaida.

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.visaginopusmaratonis.lt iki kovo 29 d. 23:59 val.
 2. Dalyvių numerius bus galima atsiimti renginio dieną nuo 9:30 iki 11:30 starto vietoje.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.

Smulkesnė informacija teikiama tel. +370 652 02330

arba el. paštu info.begimoklubas@gmail.com

 

 Varžybų organizatoriai